Lagerstyring

Med lagerstyringsmodulet har du en sikker tovholder. Det er slut med alle de løse tilgangssedler og regnefejl ved slutopgørelse. Du ved hvad startlageret i salgsområdet er og du bliver automatisk løbende informeret om nødvendige tilgangsbehov fra hovedlageret. Det er altid nemt at se hvem der har foretaget genopfyldning og lagerbevægelser, da de enkelte handlinger skal accepteres via personlig pinkode registrering.

Lagerstyringen er som standard opbygget i to lagre - et hoved lager og et lokal lager med minimumsbeholdninger. Dette gør endvidere indkøb af vare enkelt og sikkert, da du ved hver afslutning vil blive informeret om lagerafgange der kræver genbestilling fra leverandøren. Lagersystemet kan sammenkøres med Cocktail og Drinks Manager modulet.

Logisk nok er hovedlageret lageret, hvortil alle nyankomne varer registreres/indtastes. Lokal lageret er lagerbeholdningen der må være i serveringsarealet. Når en vare sælges fra serveringsarealet, nedskrives det lokale lager tilsvarende. Ved genopfyldning af lokallageret, er det efterfølgende muligt at udskrive en genopfyldningsliste, som derefter så automatisk nedskriver hovedlageret med det genopfyldte. Det vil altså sige at det er slut med den "gamle" metode om + 20 + 10 osv.

Når lokal lageret når sin minimumsbeholdning, vil systemet automatisk gøre opmærksom på at lageret er ved at være lavt, og at man skal foretage en genopfyldning. Når hovedlageret når sine minimums-beholdninger, udskrives der automatisk en genbestillingsnote på den manglende vare.

Lagersystemet kan sammenkøres med cocktailsystemet, således at det tager forbehold for anbrud/deling, eller at man "knækker" en vand, øl eller andet. Systemet laver automatisk en beregning for værdien af den "knækkede" vare og tilføre den automatisk til varesalget, således at det ikke er muligt at lave lidt ekstra lommepenge...