Medie Reklame System

MedieManagermodulet giver dig mulighed for at markedsføre dine leverandører eller samarbejdspartnere og deres produkter, såfremt at der er tilsluttet skærme til kassesystemet.

MedieManageren giver dig mulighed for at planlægge visuelle kampagner, som var det din egen TV-reklame station. Du kan indføre reklamer startende fra bestemte datoer og slutte på bestemte datoer. Du kan indtaste reklamerne i fire forskellige visningsblokke ex. blok A 22:00 - 23:59 og endvidere fortælle systemet at den aktuelle reklame minimum skal vises ex 1000 gange. Systemet beregner selv hvor mange reklameblokke der er til rådighed i den angivne periode.

Når reklamen er afviklet iht. det indtastede tages den automatisk ud af systemet igen, dog uden at slette reklamen for yderligere brug senere. Enkelt og effektiv oprettelse af reklamer med en stor virkningsgrad.

MEDIESYSTEM - mere info
Med Horescons mediesystem kan I nu få Jeres helt egen interne "TV kanal" med reklameindtægter direkte i kassen ved at sælge reklamespots til Jeres leverandører.

Horescon In-store Medie systemet er et reklame/mediasystem, hvor der kan tilsluttes et antal skærme for visning af reklamer, film såvel som stillbilleder, samt musikvideo. Med systemet kan i meget nemt oprette egne afspilningslister til afvikling af annoncørernes reklamespots.

I kan i samarbejde med den enkelte annoncør helt selv bestemme, hvor ofte det enkelte spot skal eksponeres. Alt sammen styrer I fra Jeres eget hovedkontor, således at det evt. Ikke er op til den enkelte forretning at administrere.

Kæder som f.eks Intersport, Matas og tøjkæder er også oplagte annoncører hos Jer. Faktisk er det kun fantasien som sætter grænsen for hvor I kan hente annoncekroner - og samtidig får I jo så mulighed for også at annoncere jeres egne nyheder og tiltag.