Vilkår for bestilling af SkyPlay

Abonnement

Det aftales hermed at abonnent/bestiller/modtager af SkyPlay musiktjeneste betaler kr. 399,- pr måned for SkyPlay musiktjenesten. .  

KODA

Ved at bruge SkyPlay overholder du reglerne om brug af streamingtjenester til erhverv. Brug af SkyPlay fritager dig ikke for indgåelse af anden (separat) offenlig fremførings aftale med KODA. Vederlag for anden offentlig fremførelse opkræves direkte af KODA. og er skyplay uvedkommende..

Opsigelsesret

Abonnent/bestiller/modtager af SkyPlay musiktjenesten kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit abonnement med SkyPlay - dog først minimum 3 mdr efter igangsættelse af SkyPlay musik abonnement. opsigelsen aktiveres ved udgangen af den løbende måneds periode..

Opkrævelse af abonnement og anden ydelse

SkyPlay opkræver den månedlige ydelse via PBS. Bankernes Betalingservice, hvorfor abonnent er indforstået med dette og skal tilmelde sig pbs ved første opkrævning. Såfremt der er anført ønske om medlevering af tablet afspilningsenhed, faktureres denne særskilt. Som et engangsbeløb (opstartsgebyr)

Tjenesten AS/IS 

Tjenesten levereres son AS/IS ("as is"), hvilket betyder at tjeneste og program leveres som det er og abonnent har ingen ret til indsigelse i forhold til hensigt og funktion. Abonnent er dog velkommen til at foreslå nye funktioner via mail til SkyPlay.
Eventueller forslag som bliver udviklet/implimenteret på abonnents anledning giver ikke ret til vederlag eller afslag/prisnedsættelse på abonnementsydelse eller andet.  

Musik indhold & Suggests

Abonnent har ingen anden beføjelse vedrørende musikindhold andet end den der gives ret til via SkyPlays suggest-funktion. Abonnent er berettiget til som standard at suggeste (foreslå) 10 musiknumre pr md.  SkyPlay forbeholder sig retten til censurering af de forslåede musiknumre og kan afvise et foreslået musiknummer. Afvises et musiknummer vil det ikke medføre en reducering af de, antal (10) suggest/musiknumre som  er med i standard SkyPlay.  

Spillelister

SkyPlay forbeholder sig ret til offentliggørelse af abonnenten oprettede spillelister, ligesom at abonnenten kan få adgang til andre abonnenters spillelister, såfremt at abonnent har abonneret på delt spillelistefunktion. (Playlist fileshare).

Billeder i Spillelister

SkyPlay er ikke ansvarlig for billeder/covers indhold som abonnent finder stødende eller på anden måde måtte genere abonnent. Abonnent kan ikke kræve billeder/covers ændret på et given musiknummer.

Opdateringer nye versioner

Skyplay har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at opdatere SkyPlay tjenesten uden abonnents samtykke. Abonnent vil blive præsenteret for et skærmbillede med eventuel ny opdatering/program version, og kan frit vælge hvorledes denne ønskes installeret. Ved fravalg af opdatering afstår abonnent fra yderligere funktioner som måtte tilkomme SkyPlay Tjenesten. Abonnent kan dog altid vælge at ændre sin programversion ved accept af opdatering. Musikudbuddet vil altid være nyeste udbud, uanset valg af opdatering.

Misligholdelse

Såfremt abonnent afstår fra betaling af abonnement vil SkyPlay altid have retten til, på et hvilket som helst tidspunkt at lukke for tjenesten, uagtet grunden til den manglende betaling.  Er der medleveret en tablet skal denne tilbageleveres til SkyPlay, senest 8 dage efter misligholdelsen, såfremt abonnent bliver udelukket/ ekskluderet fra SkyPlay musikstreaming tjenesten.

Internet 

Abonnent/bestiller/modtager af SkyPlay musiktjenesten er indforstået med at denne tjeneste ydes via internettet og at abonnenten selv står for ISP (Internet Service Provider) og selv betaler ydelser herfor, hvorfor dette er uvedkommende for SkyPlay. Vær opmærksom på at der kan være nogle ISP der opkræver yderligere for dataforbrug

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret ved handel imellem to virksomheder B2B, når der er indgået en aftale. Ved accept af nærværende bestemmelser er abonnent indforstået hermed.

Behandling af persondata – databehandleraftale - databeskyttelsesloven 

Som kunde hos SkyPlay acceptere du at dine persondata som angivet ved bestillingen, gemmes til brug for eventuel senere mail korrespondance og information om nye funktioner, tjenester mv.  Vi beder kun om de oplysninger som er nødvendige for, at vi kan lave den ønskede tjeneste og tilbyde dig den bedst mulige service

Vi opbevarer dine indtastede data, så længe du selv ønsker dem stående. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt bede om sletning af dine data - dog ikke så længe din abonnementsaftale er aktiv.. Du vil dog herefter ikke kunne modtage nyheder mv.  Dog slettes købshistorik ikke for de seneste 5 års køb jvf gældende lov.

Databehandlingen i forbindelse med betalingen af dit abonnement, foregår via  certificeret 3. part hvor du separat godkender dine data hos dem i forbindelse med din betaling.

Ønskes der klageforhold høre vi gerne fra dig på info@horescon.dk eller du kan henvende dig til Datatilsynet, på www.datatilsynet.dk. 

Gennemfør bestilling af Skyplay

Indtast dine data og du er på vej til en fantastisk verden hvor det bliver en leg at spille musik i din forretning!

Jeg acceptere vilkår for bestilling af Skyplay

SkyPlay - Tannebækvej 26 - DK 7620 Lemvig

+45 3141 1290

Horescon - Tannebækvej 25 - DK 7620 Lemvig

+45 3141 12 90

Behøver du hjælp?