Timestyring og løn

Med Horescons timestyringsmodul har du altid personalets start og stoptider. Med registrering af deres tidsstemplinger får du en sikker og præcis registrering af deres start og stoptider.  Ved fremmøde registreres den enkelte personale. Ved endt vagt "stemples" der ud og der udskrives en timeseddel , ligesom at data gemmes til evt. Lønkørsel.

Stempler en personale ind 16.55 og denne faktisk skulle møde kl. 17.00, bliver denne først registreret og timegivet fra kl 17.00.  Skulle det ske at den aktuelle personale "glemmer" at stemple ud, vil systemet selv stemple personen ud efter en forudprogrammeret given tid. Herved er det nu ikke muligt at "klippe" eller "tjene" et par minutter mere end det, som man faktisk er berettiget til at skulle have, i fht effektiv arbejdstid.

Lønberegning

Lønberegningsmodulet gør det nemt at lave løn. Med dette modul er det en fornøjelse at lave løn. Et tryk på knappen og lønnes laves automatisk og udskrives på A4 papir, samtidig med at der laves en elektronisk fil direkte til din lønadministration for eventuel videre bearbejdning.

Det indbyggede lønberegningsystem, giver et samlet overblik over realtids lønomkostninger. Skattetræk, feriepenge og personaleforbrug. Alt beregnes og forberedes til udskrivning, for derefter at indføre dette i dataløn, multi data eller hvad man nu måtte bruge.

Det er også muligt at lave provisionsbaseret lønafvikling, hvor provisionen beregnes ud fra den enkelte tjeners salg, hvilket også giver et øget serviceniveau overfor kunderne.

Har personalet regninger, ac eller andet fradrag, registreres dette via kortlæser systemet.(option) Under lønkørsel beregnes og fratrækkes personale regninger m.m. Automatisk.

- Et tryk og du har beregnet den enkelte personales regninger og løn - så kan det da ikke blive nemmere.